ARS medicīnas centrs (Sarkanā krusta slimnīcas pārbūve) Rīgā

Projekts: 2015 – 2019
Būvniecība: 2022 –
Autori: M.Jaunromāns, M.Ābele, I.Gromule, D.Gertners, E.Šopiak, M.Dembo, K.Stepe, L.Daņiļēviča, F.K.Maršāns

Rīgas Sarkanā Krusta slimnīcas ēku komplekss būvēts 1910-1912. gadā pēc arhitekta F.Šefela projekta, kopš 1940.gada šeit darbojusies Rīgas pilsētas 4. klīniskā slimnīca. Ēku kompleksa pārbūve paredz izveidot to par modernu, mūsdienu medicīnas tehnoloģiskajām un pacientu komforta prasībām atbilstošu medicīnas centru, saglabājot ēkas arhitektoniski vēsturisko identitāti esošajā pilsētvides kontekstā, un papildinot to ar jauniem apjomiem. Kopējā telpu platība 8400m2.

DZĪVOJAMĀS MĀJAS REKONSTRUKCIJA ELIZABETES IELĀ, RĪGĀ

Projekts: 2017-2022
Autori: M.Jaunromāns, M.Ābele, I.Gromule, D.Gertners, A. Šneps-Šneppe

Elizabetes iela 77, vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, būvēta 1902.gadā, arhitekts Konstantīns Pēkšēns.

Rekonstrukcijas/ restaurācijas tehniskais projekts izstrādāts ievērtējot pārbūvējamās ēkas arhitektoniski vēsturisko identitāti esošajā pilsētvides kontekstā, paredzot esošo apjomu, arhitektonisko detaļu, apdares saglabāšanu. Kopējā platība 5000m2.