×

DZĪVOJAMĀS MĀJAS REKONSTRUKCIJA ELIZABETES IELĀ, RĪGĀ

Projekts: 2017-2022
Autori: M.Jaunromāns, M.Ābele, I.Gromule, D.Gertners, A. Šneps-Šneppe

Elizabetes iela 77, vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, būvēta 1902.gadā, arhitekts Konstantīns Pēkšēns.

Rekonstrukcijas/ restaurācijas tehniskais projekts izstrādāts ievērtējot pārbūvējamās ēkas arhitektoniski vēsturisko identitāti esošajā pilsētvides kontekstā, paredzot esošo apjomu, arhitektonisko detaļu, apdares saglabāšanu. Kopējā platība 5000m2.