×

Galiņciema bibliotēka

Konkurss: 2015
Autori: D.Gertners, M.Jaunromāns, K.Jaunromāns, L.Zaļā (Zala landscape architects), I.Rukšāne (ALPS)