×

Savrupmāja sējas ielā

Projekts: 2015
Realizācija: 2017 –
Autori: M.Jaunromāns, D.Gertners, M.Ābele